top of page
kissclipart-safety-health-and-environmen
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

  Akın Akın OSGB olarak iş güvenliği hizmetimizde proaktif yaklaşımı amaç ediyoruz. Çünkü; mevcut yaklaşımlar iş yerinizde oluşabilecek kaza, yaralanma hatta can kayıplarından sonra alınan önlemlerdir. Ancak bu olayların gerçekleşmesi durumunda işletme hem manevi hemde maddi olarak zarara uğramaktadır. Biz bunların önüne geçebilmek için "ileriye yönelik" bir davranış biçiminde olan "proaktif" yaklaşımı misyon ediniyoruz.
   İş sağlığı ve güvenliği kanununda da bahsi geçen bu yaklaşımla beraber, işletmenizle ilgili olarak risk analizimiz ile beraberce saptadığımız tehlikeleri yok etmek veya iş riskini en aza indirmek üzere alınması gereken önlemleri belirleyeceğiz, alınan önlemleri sürekli gözden geçirerek günün şartlarına uygun hale getireceğiz, mevcut durumu sürekli olarak daha iyiye götürmeye çalışacağız, çalışanları eğiterek bilgilendirerek sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesinde katılımcı olmaları sağlayacağız. Tüm bunları Akın Akın OSGB olarak herhangi bir olay gerçekleşmeden önce iş yerinizi çalışanlarız için güvenli ve huzurlu bir ortama dönüştüreceğiz.

kadın isg rehber

Rehberlik

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

periyodik.png

Periyodik Bakım ve Kontrollerin Takibi

İşyerinde İş Sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken makine ve techizatların periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve yapılan uygulamaların takibini yapmak. Rutin olmayan teknik arızaların giderilmesinde gerekli iş güvenliği önlemlerini aldırmak.

Risk Analizi

Risk Değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

çalışan eğitimi.jpg

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde örneğine uygun olarak hazırlamak.Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek. Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

cheklist.jpg

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

kissclipart-group-discussion-clipart-foc

Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

bottom of page