top of page
AMBULANCE.jpg
SAĞLIK HİZMETLERİMİZ

“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince, çalışanların yaptığı işin niteliğine göre periyodik olarak sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin yapılması zorunludur. İçel OSGB olarak çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini ve periyodik sağlık tetkiklerini danışmanlığımız aracılığı sayesinde mobil sağlık araçları ile yerinde yaptırtabiliyoruz. Mobil sağlık hizmetimizden faydalanmak için İletişim Sayfası aracılığı ile bizimle iletişime geçebilir veya Teklif Formu doldurarak fiyat alabilirsiniz.

Sağlık muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır?

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir

 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir

 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir

 • özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Periyodik sağlık muayenelerinde istenilen tetkikler nelerdir ?

Yapılan işin gereklilikleri ve iş yeri hekiminin insiyatifi doğrultusunda yapılması gerekli olan tetkikler değişebilir. Başlıca yapılması gerekli olan tetkikler aşağıdaki gibidir.

 • Tam Kan Sayımı

 • Karaciğer Enzim Analizleri

 • Tam İdrar Analizi

 • Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)

 • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi

 • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

 • Göz Muayenesi

 • İşitme testleri

     “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” gereğince, çalışanların yaptığı işin niteliğine göre periyodik olarak sağlık muayenelerinin ve tetkiklerinin yapılması zorunludur. Akın Akın OSGB olarak çalışanlarınızın periyodik sağlık muayenelerini ve periyodik sağlık tetkiklerini danışmanlığımız aracılığı sayesinde mobil sağlık araçları ile yerinde yaptırtabiliyoruz. Mobil sağlık hizmetimizden faydalanmak için İletişim Sayfası aracılığı ile bizimle iletişime geçebilir veya Teklif Formu doldurarak fiyat alabilirsiniz.

Sağlık muayenesi ne sıklıkla yapılmalıdır?

     Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

 • Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir

 • Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir

 • Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir

 • özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.

Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır.

Periyodik sağlık muayenelerinde istenilen tetkikler nelerdir ?

     Yapılan işin gereklilikleri ve iş yeri hekiminin insiyatifi doğrultusunda yapılması gerekli olan tetkikler değişebilir. Başlıca yapılması gerekli olan tetkikler aşağıdaki gibidir.

 • Tam Kan Sayımı

 • Karaciğer Enzim Analizleri

 • Tam İdrar Analizi

 • Biyolojik sıvılarda ağır metal analizleri (Kurşun, Aluminyum vb.)

 • İdrarda Fenol Analizi f. İdrarda Hippürik Asit Analizi

 • İdrarda TCA (Triklor asetik asit) Analizi

 • Göz Muayenesi

 • İşitme testleri

Doktor ve Hasta

İşe Giriş Muayeneleri

 Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını EK-2’de verilen örneğe uygun olarak düzenlenmelidir.

AMBULANCE.jpg

Mobil Sağlık Hizmeti

 “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” göre çalışanlarınızın işlerinin devamı süresince, periyodik olarak yaptırılması zorunlu sağlık raporlarında hastanede harcanan zaman ve iş kaybını azaltmak için, tetkikler danışmanlığımız aracılığı sayesinde mobil sağlık araçları ile yerinde yaptırtabiliyoruz.

Doktor ve Hasta

İşe Giriş Muayeneleri

AMBULANCE.jpg

Mobil Sağlık Hizmeti

bottom of page